Vi har en stor værktøjskasse af metoder og tilgange til at få innovation til at virke i praksis. Vi udvikler også vores egne værktøjer baseret på mange års erfaringer med at sikre værdi og tempo i innovationsprojekter.

Mange af vores kunder vil gerne have vores modeller med hjem, så de kan bruge dem i deres egen organisation. Derfor har vi valgt at åbne værktøjskassen og gøre nogle af metoderne tilgængelige her på siden.

Værktøjerne guider dig og dit bagland og fører jer igennem overvejelser omkring fx implementering, kommercialisering, brugerinvolvering og samudvikling.

INNOBA hjælper gerne med at bruge værktøjerne på et intensivt kursus, en workshop eller i et innovationsforløb, hvor I arbejder med jeres egne projekter og prøver ét eller flere værktøjer af i praksis.

Vi udvikler løbende nye værktøjer, så følg os på LinkedIn, hvor vi fortæller om nye værktøjer, der er tilgængelige her på vores hjemmeside.

Procesværktøjer

Erfaringsopsamling

Video