Seneste nyheder

Nyhed

INNOBA er blevet fast medlem af Partnerskab for Innovationsfremmende sundhedsudbud. Det landsdækkende partnerskab er etableret af Erhvervsministeriet med det formål at fremme innovativt indkøb på sundhedsområdet. Deltagere er bl.a. Sundhedsministeriet, Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, indkøbsansvarlige fagpersoner fra de fem regioner, KL, Dansk Industri, Dansk Erhverv, virksomheder og brancheforeningen fra sundhedssektoren. INNOBA deltager med viden om offentlig-private innovationspartnerskaber og innovationsfremmende indkøb. Vi glæder os til at blive en del af partnerskabet! Se mere om partnerskabet her.

Nyt projekt

Frederiksberg Kommune har arbejdet med innovative anlægs- og skybrudsprojekter i mange år. Der er afprøvet nye metoder, nytænkende teknologi, ændrede arbejdsprocesser og en lang række skybrudsløsninger i tværgående innovative samarbejder. Nu opsamles læringspunkter i en ny projekthåndbog, der giver opskriften på det gode udviklingsprojekt. Vi er glade for at bidrage og være med til at sikre klimavenlig byudvikling mange år fremover. Se mere om projektet her.  

Nyt projekt

Til november byder vi velkommen til FIERS til en inspirerende kursusdag om offentlig-private innovationssamarbejde. FIERS er en spændende innovationsenhed i Region Sjælland, der arbejder på at fremme innovationspartnerskaber mellem virksomheder og sundhedsvæsenet.  Vi glæder os til at dele vores erfaringer, værktøjer, tips&trics til at lykkes med offentlig-privat innovation. Kurset afholdes i samarbejde med Lundgrens Advokater. Se mere om vores kurser her, og læs om FIERS her.