Seneste nyheder

Nyhed

Frederiksberg er en af de første kommuner, som har gennemført innovationspartnerskaber som udbudsform efter den nye udbudslov. Projektet har resulteret i helt nye regnvands- og klimaløsninger særligt designet til tæt by med begrønning. Det er et af de første innovationspartnerskaber af denne art i Danmark og Europa. INNOBA har været OPI rådgivere under hele projektet. I et ønske om at dele ud af sine erfaringer, har Frederiksberg Kommune bedt INNOBA udarbejde en rapport med gode råd og erfaringer med innovative udviklingpartnerskaber ifm. udbud. Du kan læse rapporten her og læse mere om projektet her.

Nyhed

Hvordan kan vi støtte borgere med psykiske lidelser i at indtage deres medicin korrekt og blive mere selvhjulpne i medicinhåndtering? Københavns kommune har identificeret et behov for teknologiske medicinhåndterings-løsninger, der kan hjælpe psykisk udsatte borgere til en mere selvstændig hverdag. Hvis du er leverandør af medicinhåndterings-løsninger eller har en innovativ idé til forbedring af medicinhåndtering, så kom til markedsdialog d. 15. marts, og hør om potentielle forretningsmuligheder i et innovationssamarbejde med Københavns Kommune. INNOBA er OPI rådgiver på projektet og vi glæder os til at facilitere viden- og ide-udveksling.  Læs mere om projektet her og tilmeld dig til markedsdialogen her.

Nyhed

INNOBA har udarbejdet personas for Center for Offentlig Innovation, som har været så stor en succes, at de nu også eksporteres til Tyskland. Personakortene er udviklet for at give et overblik over, hvordan offentlige medarbejdere typisk arbejder med innovation. Personakortene er offentlig tilgængelig på Center for Offentlige Innovations hjemmeside. Er du offentlig ansat, kan du med fordel anvende personakortene til at teste hvilken arketype du og dine kollegaer er. Du kan hente den danske version gratis her.