Nyt fra os

Nyhed

Succesfulde erfaringer i Furesø Kommune med OPI og sansestimuli til ældre demente i ældreplejen. Mere rolige beboere, større trivsel, færre sygedage - er bare nogle af effekterne. Se den spændende case her! Vi er stolte i INNOBA af at have bidraget både til ny OPI-model og til etablering af et godt innovationspartnerskab. Mere om Furesø's nye tilgang til offentlig-private partnerskaber, se her.  

Nyt projekt

Hvad skal der til for optimalt at komme igennem  til byggebranchen med tilbud om udvikling og innovative løsninger? Det er et af de emner WeBuildDenmark tager op på årets medarbejderdag i december. INNOBA bidrager med inspirationsoplæg om relationsbaserede partnerskaber, og hvordan man hurtigt og effektivt skaber kontakter og fælles projekter, der sikrer værdi for alle. Se mere her.

Nyt projekt

Vi er glade for interessen for vores løbende OPI-kurser. Senest har Gate21, Region Hovedstaden, Movia og Region Sjælland benyttet sig af muligheden for skræddersyet kompetenceudvikling. Parterne arbejder sammen om spændende klimaprojekter om delemobilitet og kommer bl.a. til at arbejde med udvidet markedsdialog for at finde fremtidens mobilitetsløsninger. Se mere om projekterne her.

Nyhed

Der er et stort uudnyttet potentiale i at bruge teknologier til at støtte borgere i medicinhåndtering: digital medicinpåmindelse og andre tekniske løsninger giver øget selvhjulpenhed og tryghed, sparer tid hos kommunen til medicinhjælp og øger livskvalitet i hverdagen. Men implementering i skala har hidtil været svært. Det sætter landets to største kommuner spot på d.16. november 2023, når leverandører af medicinteknologier og andre interessenter inviteres til markedsdialog om implementering og udbredelse af medicinteknologier. INNOBA er med som facilitator og rådgiver på dagen. Er du leverandør af nye teknologier til medicinhjælp og medicinpåmindelse, så meld dig til hurtigt her!

Nyhed

Et (endnu) tættere udviklingssamarbejde mellem offentlige bygherrer og private leverandører kan være en vigtig trædesten til fremtidens klimaløsninger. Dagbladet Licitationen har bedt INNOBA om at komme med et bud. Se mere om hvad der rør sig inden for klimasikring i nyt temanummer her og INNOBAs bud på en offentlig-privat partnertilgang her.

Nyhed

Kommunerne står for 25% af sundhedsudgifterne i Danmark og står overfor store udfordringer i en fremtid med mangel på varme hænder, flere ældre, øgede behandlingsbehov, ressourceknaphed, mv. Innovation og nytænkning i skala og med fuld implementering er afgørende for at komme i mål. INNOBA har bistået Furesø Kommune og Erhvervsfyrtårn Life Science Cluster med udvikling af ny model for innovationspartnerskaber med virksomheder og på tværs af kommuner, hvor implementering er tænkt ind fra start. Se værktøjet her og mere om projektet her.  Vil du være med i nyt netværk for kommuner, der vil arbejde sammen om velfærdsløsninger? Så se her!.