Seneste nyheder

Nyhed

Aarhus Kommune sætter nyt spot på offentlig-privat innovation med omdannelse af Velfærdsteknologisk Udviklingspulje til OPI-pulje. Center for Frihedsteknologi står for den nye pulje, og vi har været med på rejsen. Puljen støtter blandt andet projektet ’Skodrobot”, der udvikler automatiseret opsamling af cigaretskod i byen. INNOBA har bidraget med værktøjer til overblik over OPI-processen og lettere samarbejde. Læs mere om puljen her, skodprojektet her, og se INNOBAs værktøjer her og her.

Nyt projekt

Vi er i gang med et landsdækkende projekt om tryghed hos ældre i eget hjem. Tre af Danmarks største kommuner: Aalborg, Aarhus og København er gået sammen om at undersøge muligheder for innovative løsninger, der kan styrke ældres tryghed og følelsen af at være tryg og selvhjulpen i eget hjem. Projektet har modtaget støtte fra Sundhedsstyrelsen og ser på brugen af nødkald, og hvordan man kan supplere eller nytænke den nuværende kommunale indsats inden for ældres tryghed. Vi er meget stolte af at kunne bidrage med analyser, innovative afprøvning og nytænkning på dette vigtige område! Se mere om projektet her og her.        

Nyt projekt

Gladsaxe Kommune har planer om spændende byggeri af nyt sundheds- og beskæftigelseshus. Projektet kobler ude- og indeliv og sætter et trafikknudepunkt i Gladsaxe i spil på helt nye måder. Det kommende hus vil blive et samlingspunkt for aktiviteter inden for sundhed og beskæftigelse - for kommunale aktører, civilsamfund og for virksomheder. INNOBA har i samarbejde med Cowi-Arkitema faciliteret opstart af brugerinddragelse og første skridt på den fælles rejse fra tanker til konkret byggeri. Se mere om projektet her.