Indlæg af rbc

Nyt projekt

Vi er glade for at kunne fortælle, at vi deltager i et spændende projekt med Socialforvaltningen i Københavns Kommune. I projektet skal der arbejdes med, hvordan man kan få førende tekniske løsninger til elektronisk medicinhåndtering og medicinhjælp ud til socialt udsatte borgere på en effektiv måde. Der skal findes gode løsninger på support, logistik, indkøb og drift. Et spændende projekt om implementering af ny teknologi både hos borgere og hos medarbejdere. Se mere om projektet her.

Nyt projekt

Hvordan monitorerer man patienter på fremtidens hospital, når de ikke længere ligger sammen men er fordelt på enestuer? Kan man tænke nyt om monitorering i det hele taget og følge patienter på nye måder, når de er indlagt og under behandling? Det ser vi på sammen med Bispebjerg Hospital og Region Hovedstaden i et nyt projekt. Projektet gennemføres som innovativt indkøb, hvor danske og udenlandske virksomheder inviteres til at udvikle en nyskabende løsning, som efterfølgende direkte kan skaleres og indkøbes. Andre offentlige aktører inviteres med som potentielle indkøbere. Se mere her.

Nyt projekt

Interesserer du dig for innovativt indkøb? Så hold øje med den kommende helt nye procesmodel for innovationsfremmende sundhedsindkøb. INNOBA udvikler sammen med Region Hovedstaden pt. en fuldt opdateret værktøjskasse til innovativt indkøb i regioner. Der vil både være tale om procesvejledning, hjælpeværktøjer og kompetenceudvikling, som samlet skal sætte rammerne for innovativt indkøb i Region Hovedstaden fremadrettet. Værktøjspakken offentliggøres og deles, så alle kan bruge den. Se mere her.

Nyt projekt

Flere kommuner er gået sammen om at afsøge løsninger på miljø- og klimaudfordringer via Internet of Things. Det gælder ikke alene afprøvning og samudvikling af ny teknologi men i meget høj grad også den efterfølgende implementering. Det har ofte været vanskeligt for kommuner at optage, indarbejde og skalere ny teknologi. Derfor arbejder kommunerne på at udvikle en ny arena for netop det. Se mere om projektet her.

Nyt om os

Vi leder lige nu efter en dygtig projektassistent, som kan hjælpe os med vores mange spændende projekter. Vær med til at finde fremtidens løsninger på sundheds-, velfærds- og miljøudfordringer. Bliv klog på samarbejder med offentlige aktører og private virksomheder om banebrydende innovative løsninger. Sæt dine kompetencer i spil inden for design, innovation, brugerinddragelse og projektledelse i en stilling med højt til loftet, i et lille dynamisk team med store udviklingsmuligheder. Se stillingsopslag her. Ansøgningsfrist er d. 30. april 2022.

Nyt projekt

Hvordan kommer vi fra den første prototype til implementering og skalering af velfærdsteknologiske løsninger? Det er fælles medicinhåndtering er godt eksempel på. 4 kommuner er gået sammen om fælles service, support og udrulning af nyskabende løsninger til medicinpåmindelse hos udsatte borgere. INNOBA evaluerer erfaringerne. Se mere om projektet her og den kommende evaluering her.

Nyt projekt

Arbejder du som offentlig indkøber, jurist eller juridisk rådgiver, og leder du efter opdateret viden om offentlig-privat innovation og innovativt indkøb? Så tilmeld dig kursus hos Advokaternes HR til maj 2022. Her får du indføring i den seneste viden inden for støtte og assistance til offentlige organisationer og private virksomheder, som ønsker at arbejde sammen om innovation. Lær bl.a. om OPI-kontrakter, innovationsfremmende udbuds- og kontraktformer, processer, m.m. INNOBA underviser på kurset sammen med Lundgrens Advokater. Kurset tæller som 4 lektioner i forbindelse med obligatorisk efteruddannelse for advokater. Få plads og tilmeld dig allerede nu her.

Nyt projekt

Kommunerne Aalborg, Aarhus og København er gået sammen om at finde nye løsninger til tryghed for ældre i eget hjem. Som del af projektet har INNOBA hjulpet med at udvikle et nyt værktøj til dialog om tryghed. Værktøjet giver en forståelse af, hvad der betyder noget for tryghed, hvordan tryghed opleves forskellige. Samtidig indeholder værktøjet nogle dialogspørgsmål, som kan danne udgangspunkt for samtaler om tryghed og behov for hjælp til tryghed. Værktøjet består af ‘spillekort’ og er let at bruge. Se det her og læs mere om projektet her.

Nyt projekt

Region Hovedstaden er frontløber i at arbejde systematisk med innovativt indkøb. Nu sætter regionen endnu mere turbo på og udvikler ny strategi for innovativt indkøb som virkemiddel til fremtidens løsninger og mere sundhed og bæredygtighed for pengene. INNOBA har hjulpet med udarbejdelse af strategien og ydet rådgivning om procestilgange og strategiske retninger for offentlig-privat innovation. Det har længe været en mærkesag for os at fremme en mere strategisk tilgang til innovativt indkøb og OPI. Vi glæder os over samarbejdet! Se mere om projektet her og her.

Nyhed

INNOBA er blevet fast medlem af Partnerskab for Innovationsfremmende sundhedsudbud. Det landsdækkende partnerskab er etableret af Erhvervsministeriet med det formål at fremme innovativt indkøb på sundhedsområdet. Deltagere er bl.a. Sundhedsministeriet, Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, indkøbsansvarlige fagpersoner fra de fem regioner, KL, Dansk Industri, Dansk Erhverv, virksomheder og brancheforeningen fra sundhedssektoren. INNOBA deltager med viden om offentlig-private innovationspartnerskaber og innovationsfremmende indkøb. Vi glæder os til at blive en del af partnerskabet!

Se mere om partnerskabet her.